Konut Edindirme Yardımı Başvuru Dilekçesi

Son Güncelleme: 31 Ocak 2012 - 8:04 0 Yorum Yazar:

Konut Edindirme Yardımı Başvuru Dilekçesi

662 sayılı KHK ile getirilen yenidüzenleme ile KEY hak sahiplerine hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorunluluğu getirilmiştir.

KEY Hak Sahipleri 31/12/2012 Tarihine Kadar Dilekçe Vermek Zorundadır.

22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı  Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Ek 3. maddesinin, 2.fıkrası; “Birinci fıkra uyarınca ilan edilen listelerdeki veya 31/3/2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükümleri ile hatalı ve eksik bilgilerimin düzeltilmesi ve tamamlanması için size yazılı olarak başvurma hakkı verilmiştir.

Buna göre; eksik ve hatalı bildirimlere ilişkin olarak düzeltme süresi 31/3/2011 tarihinde sona ermiş fakat 662 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenleme ile KEY hak sahiplerine hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorunluluğu getirilmiştir.

KEY Listeleri Yayınlanmış İtiraz Süreci Başlamıştır.

02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı  Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’nin 73. maddesi ile 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Ek 3. maddesinin, 1.fıkrası; “ Hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere, 5 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Bankaya ve 31/3/2011 tarihinden sonra Banka tarafından ilan edilmek üzere EGYO’ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, ayrı listeler hâlinde EGYOtarafından Resmi Gazete’de ilan edilir.” hükümleri gereğince 12/12/2011 tarihli ve 28140 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yer alan vehttp://www.keyodemeleri.com/ internet sitesinde yayınlanmıştır.

Buna göre; 

1- 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Ek 3. maddesinin, 1.fıkrasıkapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Bankaya ve 31/3/2011 tarihinden sonra Banka tarafından ilan edilmek üzere EGYO’ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden;

1- Bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri, 

2- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri,

Ayrı  listeler hâlinde EGYO tarafından 12/12/2011 tarihli ve 28140 sayılı mükerrer Resmî Gazete ile http://www.keyodemeleri.com/ internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bu listeleri kontrol eden KEY hak sahiplerinden EGYO’ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri listesi ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, listesinde ismim yer almayanlar veya EGYO’ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri listesi uyarınca bir miktar ödeme yapılmış fakat bu miktar emsallerime göre eksik olanlar aşağıdaki dilekçe örneği ile görev yaptıkları kurumlara ayrı ayrı iadeli taahhütlü başvurmaları gerekmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar;

1- Kuruma verdiğiniz dilekçenizin bir örneğinin alınması gerekmektedir. (Mümkünse kuruma kayıtlı tarih ve sayılı olan örneğinin)

2- İadeli taahhütlü gönderilen dilekçelerde, dilekçenin bir örneği ile iadeli taahhütlü  gönderme evraklarını da saklamanız gerekmektedir.

3- Dava dosyasında kullanılması için KEY ödemeleri konusunda daha önce yapmış olduğunuz yazışmaların ve cevaplarında olması faydalı olacaktır.

4-Kanuna göre itiraz hakkınızı  kullandınız size herhangi bir cevap verilmedi veya bir cevap verildi ise yinede bundan sonraki süreçte üçer aylık dönemler itibarıyla EGYO’ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, ayrı listeler hâlinde EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilmesini beklemek zorundasınız.

Siz itirazınızı  yaptıktan sonra makul bir süre yani en az üç ay sonra Resmî Gazete ile http://www.keyodemeleri.com/ internet sitesinde yayınlanacak olan listelerde adınız yok ise Resmî Gazetenin yayınlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava açmanız gerekmektedir. Bu sürelerin aşılması halinde dava açılsa bile zaman aşımından davalar kaybedilecektir. Yeni dava açmak için bu sefer diğer Resmî Gazetenin yayınlandığı tarihi beklemek zorundasınız.

İşte dilekçe örneği;

GÖREVİ     : 

ÜNVANI     : 

ADI VE SOYADI                                     : 

BABA ADI     :

DOĞUM YERİ  VE TARİHİ                    : 

SİCİL NO     : 

EMEKLİ  SİCİL NO    : 

T.C.KİMLİK NO    :

 

ÖZÜ                                                       : Konut Edindirme Yardımı

                   ……………………………………………………………………………………..

Kurumunuzda ……/……/…… tarihinden ……/……/…… tarihine kadar çalışmaktaydım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yukarıdaki tarihleri arasında adıma konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiştir. Anılan tarihlerde adıma konut edindirme yardımı yatırılmasına rağmen;

22/5/2007 tarihli 5664 sayılı kanun gereğince Resmî Gazete ilehttp://www.keyodemeleri.com/ internet sitesinde yayınlanan;

(hak sahiplerine ilişkin listelerde ismim yer almamaktadır.)

Parentez içindeki bu cümleyi ya da Parentez içindeki aşağıdaki cümleyi yazmanız gerekmektedir.

(hak sahiplerine ilişkin listeler uyarınca ….TL Ödeme yapılmış fakat bu miktar emsallerime göre eksiktir. )

02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı  Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK’nin 73. maddesi ile 22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Ek 3. maddesinin, 1.fıkrası; “ Hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere, 5 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Bankaya ve 31/3/2011 tarihinden sonra Banka tarafından ilan edilmek üzere EGYO’ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, ayrı listeler hâlinde EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilir.” hükümleri gereğince 12/12/2011 tarihli ve 28140 sayılı mükerrer Resmî Gazete ile http://www.keyodemeleri.com/internet sitesinde yayınlanan;

(EGYO’ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri listesi ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları veya kurum sicil numaraları bulunmayan hak sahipleri, listesinde ismim yer almamaktadır.)

Parentez içindeki bu cümleyi yada Parentez içindeki aşağıdaki cümleyi yazmanız gerekmektedir.

(EGYO’ya gönderilen listelerde yer alan kişilerden bilgileri eksiksiz olan hak sahipleri listesi uyarınca ….TL Ödeme yapılmış fakat bu miktar emsallerime göre eksiktir. )

22/5/2007 tarihli ve 5664 sayılı  Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Ek 3. maddesinin, 2.fıkrası; “Birinci fıkra uyarınca ilan edilen listelerdeki veya 31/3/2011 tarihinden önce ilan edilen listelerdeki bilgilerinde hata veya eksiklik tespit edilenler, hatalı ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ve tamamlanması için 31/12/2012 tarihine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.” hükümleri ile hatalı ve eksik bilgilerimin düzeltilmesi ve tamamlanması için tarafıma yazılı olarak başvurma hakkı verilmiştir.

22/5/2007 tarihli 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında; “ Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.”hükmüne yer verilerek kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir.

22/5/2007 tarihli 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun Ek 3. maddesinin, 3. fıkrasında; (3) İkinci fıkra uyarınca yapılan başvurular üzerine veya resen ilgili kurum ve kuruluşlarca düzeltilen ve tamamlanan bilgiler, en son 31/12/2013 tarihine kadar olmak üzere üçer aylık dönemler itibarıyla Bankaya gönderilir. Düzeltilen ve tamamlanan bilgiler dışında yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka tarafından, söz konusu bildirimlerden hatasız ve eksiksiz olanlara göre hazırlanan listeler, üçer aylık dönemler itibarıyla 30/6/2014 tarihine kadar EGYO’ya gönderilir. Söz konusu listeler, hak sahipliğinin tespitinde ve ödemede esas alınmak üzere, iptal ve düzeltme listeleri olarak 30/9/2014 tarihine kadar EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilir.” hükmü gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumunuzun hatalı ve eksik bilgilerimin düzeltilmesi ve tamamlanmasını sağlayarak ilgili ödemelerin yapılmasını sağlaması hususunda gereğini arz ederim. …/02/2012                                                               

Adres:                                                                                            

……………                                                             

……….-Osmaniye                                                              …………………………..

Ad Soyad

www.memurlar.net


---------------------------------------------------------------------------------

Konut Edindirme Yardımı Başvuru Dilekçesi ile Benzer Yazılar:

31 Ocak 2012 Saat : 8:04
  GENEL

Konut Edindirme Yardımı Başvuru Dilekçesi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

------   SPONSOR BAĞLANTI ------ ------   REKLAM ALANI ------  

İstanbul Toki Konutları

SOSYAL MEDYA TAKİP

Toki KayaşehirToki KayaşehirBaşakşehir Kayaşehir
Toki Kayaşehir
------ SPONSOR BAĞLANTI -------